ศาลาสินธุตั้งอยู่ติดกับริมธารน้ำตก ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ, อ่านหนังสือ, นวด นั่งจิบเครื่องดื่ม และรับประทานอาหารเป็นต้น